Remkleppen

remverbetering

Tijdens de restauratie in 2003 is de molen voorzien van een van Bussel wieksysteem, omdat het destijds zeer moeilijk was de biotoop te verbeteren.
Op grond van oude foto s bleek dat de molen voorheen ook van een van Bussel wieksysteem was voorzien en is ons ook door de Rijksdienst geadviseerd destijds bij de restauratie dit systeem weer aan te brengen.
Het verbeteren van de biotoop verliep tot 2013 met de eigenaren van de omliggende bossen en houtwallen zeer moeizaam.
In 2013 hebben wij als Stichting dit overleg met de desbetreffende eigenaren opnieuw opgestart.
Na een aantal gesprekken met de eigenaren, erfgenamen en alle betrokkenen kregen we in 2013 groen licht twee houtwallen en 10 are bos te kappen.
Na ontvangst van de kapvergunning en melding bij de Boswet kon begin 2014 de uitvoering plaatsvinden.
Na de biotoopverbetering is de windvang aanzienlijk verbeterd, zelfs zodanig dat het vangen veel moeilijker gaat.
Daarom was het ook gezien vanuit veiligheid van groot belang op het van Bussel wieksysteem remkleppen aan te brengen.
Na goedkeuring van de Rijksdienst dit binnen het budget van het lopende instandhoudingsplan te realiseren, een mooie bijdrage van het Rabo Projectenfonds en zelfwerkzaamheid van onze molenaars zijn begin 2016 de remkleppen aangebracht.

Tevens zijn i.v.m. de veiligheid op de stelling hekken voor afscheiding naar de wieken aangebracht.

IMG_0983 IMG_0996