Financiën

Financieel overzicht jaar 2019 “Molen De Vier Winden”
Ontvangsten Resultaat Uitgaven Resultaat
Omschrijving 2019 2018 2017 Omschrijving 2019 2018 2017
Sponsoring en Donaties 10458 4116 4175 Electra 437,97 420,44 360
Uitkering NRF 4500 4500 4500 Water 48,91 33,49 54,91
NRF (uit res. ivm onderhoud) 6000 150 0 Aankopen Winkel 216,09 291,29 312,94
NRF tegoed na afrekening 2147 Onderhoud 12572,68 6774,88 3277,81
Electra 0 0 44,32 Verzekeringen 2398,44 2714,06 2413,88
Opbrengst winkel/rondleidingen 1472,68 1864,21 1581,5 Diversen 1108,39 1004,3 1096,03
Parkeren Busscher 400 457,7 0 Feestavond 0 270 400
Rente Spaarrekening 4,19 8,55 76,23 Bankkosten 139,33 140,11 150,35
Diversen 50 50 209,99 NRF (reserveringspotje) 0 0 4500
NRF afrekening 4453
Resultaat Exploitatie 3657,06 -502,11 -1978,88
Totaal 25031,87 11146,46 10587,04 Totaal 25031,87 11146,46 10587,04
Balans per 01-01-2020
Activa Passiva
Molen De Vier Winden € 1.190.700,00 Eigen Vermogen € 1.229.174,00
Betaalrekening € 374,00
Spaarrekening € 38.100,00
Totaal € 1.229.174,00 Totaal € 1.229.174,00