Financiën

Ontvangsten Resultaat Uitgaven Resultaat
Omschrijving 2021 2020 2019 Omschrijving 2021 2020 2019
Sponsoring en Donaties 4700 3950 10458 Electra 416 432 437,97
Uitkering NRF 4500 4500 4500 Water 62,14 48,85 48,91
NRF (uit res. ivm onderhoud) 0 0 6000 Aankopen Winkel 203,32 42,4 216,09
NRF tegoed na afrekening nvt nvt 2147 Onderhoud 1754,74 985,42 12572,68
Electra 0 5,34 0 Verzekeringen 2562,47 3146,47 2398,44
Opbrengst winkel/rondleidingen 482,55 243 1472,68 Diversen 456,06 528,65 1108,39
Parkeren Busscher 750 580 400 Feestavond 702,1 0 0
Rente Spaarrekening 3,89 4,06 4,19 Bankkosten 119,36 122,69 139,33
Diversen 31,39 50 50 NRF (reserveringspotje) 4500 3000 0
Bijdrage feestavond 190 0 0 NRF afrekening 0 0 4453
Resultaat Exploitatie -118,36 1025,92 3657,06
Totaal 10657,83 9332,4 25031,87 Totaal 10657,83 9332,4 25031,87
Balans per 01-01-2022
Activa Passiva
Molen De Vier Winden  €  1.359.200,00 Eigen Vermogen  € 1.398.581,95
Betaalrekening  €        2.881,95
Spaarrekening  €      36.500,00
Totaal  €  1.398.581,95 Totaal  € 1.398.581,95