Financiën

Financieel overzicht jaar 2018 “Molen De Vier Winden”
Ontvangsten Resultaat Uitgaven Resultaat
Omschrijving 2018 2017 2016 Omschrijving 2018 2017 2016
Sponsoring en Donaties 4116 4175 9500 Electra 420,44 360 408
Uitkering NRF 4500 4500 4500 Water 33,49 54,91 45,76
NRF (uit reservering) 150 0 9250 Aankopen Winkel 291,29 312,94 286,54
Electra 0 44,32 6,54 Onderhoud 6774,88 3277,81 24535
Opbrengst winkel/rondleidingen 1864,21 1581,5 1806,42 Verzekeringen 2714,06 2413,88 1644,5
Parkeren Busscher 457,7 0 0 Diversen 1004,3 1096,03 1001,53
Rente Spaarrekening 8,55 76,23 226,47 Feestavond 270 400 225
Diversen 50 209,99 0 Bankkosten 140,11 150,35 147,04
te vorderen 3388,43 NRF (reserveringspotje) 0 4500 0
Resultaat Exploitatie -502,11 -1978,88 384,49
Totaal 11146,46 10587,04 28677,86 Totaal 11146,46 10587,04 28677,86

Balans per 01-01-2019

                                   Activa                                          Passiva
Molen “De Vier Winden” €1.190.700,00 Eigen Vermogen €1.227.064,44
Betaalrekening €2.964,33 Lening NRF €6600,-
Spaarrekening €40.000,00
Totaal €1.233.664,33 Totaal €1.233.664,33

 

  • Waarde van de molen is de verzekerde waarde.