Financiën

Financieel overzicht jaar 2022 “Molen De Vier Winden”
Ontvangsten Resultaat Uitgaven Resultaat
Omschrijving 2022 2021 2020 Omschrijving 2022 2021 2020
Sponsoring en Donaties 6400 4700 3950 Electra 571,1 416 432
Uitkering NRF 4500 4500 4500 Water 42,79 62,14 48,85
NRF (uit res. ivm onderhoud) 500 0 0 Aankopen Winkel 480,43 203,32 42,4
Electra 0 0 5,34 Onderhoud 11885,6 1754,74 985,42
Opbrengst winkel/rondleidingen 2581,77 482,55 243 Verzekeringen 2241,72 2562,47 3146,47
Parkeren Busscher 550 750 580 Diversen 1001,46 456,06 528,65
Rente Spaarrekening 4,25 3,89 4,06 Feestavond 150 702,1 0
Diversen 0 31,39 50 Bankkosten 113,4 119,36 122,69
Bijdrage feestavond 0 190 0 NRF (reserveringspotje) 0 4500 3000
NRF afrekening 0 0 0
Resultaat Exploitatie -1950,48 -118,36 1025,92
Totaal 14536,02 10657,83 9332,4
Totaal 14536,02 10657,83 9332,4