Biotoop

Na overleg met eigenaren, beschikking kapvergunning en goedkeuring Boswet zijn  rond de jaarwisseling 10 are bos en  twee houtwallen gekapt en vanaf meerdere windrichtingen is nu de windvang veilig gesteld.

Met hulp van 17 vrijwilligers (ook onze burgemeester)  is met steun van het Oranjefonds (NL-Doet) op 22 maart alle afval opgeruimd en de resten van takken in een wal verwerkt.

Vrijwilligers bedankt!